Küresel ekonomide oluşan dalgalanmalar sonucunda pek çok şirket gelişmekte iken pek çok şirket de kapanmanın eşiğine gelmiştir. Çoğu şirket de uzun dönemde ayakta kalamayıp iflas bayrağını çekmiştir. Üretim gerçekleştiren bu şirketlerin ilk amaçları kar elde etmektir. Karını maksimum yapma politikası izleyen şirketler arasında bunu ürettiği ürünlerin kalitesiyle hak eden firmalar mevcut iken kalitesiz ürün ve hizmet sunan firmaların sayısı da azımsanacak ölçülerde değildir.

Kaliteyi ilke edinmiş firmaların ürettikleri kaliteli ürünleri müşterilerine pazarlamak için birçok seçenekleri vardır. Bu seçenekler arasında radyo, televizyon, dergi, bilboard gibi pek çok yol vardır. Ancak bu geleneksel yöntemlere günümüzde internet ortamındaki pazarlama yöntemleri baskın gelmeye başlamıştır.

İnternetin dünya çapında hızla yaygınlaşan bir ağ olması ve kitlelere çok kolay hitap edebilmesinden dolayı firmalar pazarlama yöntemlerini e-mail pazarlama üzerine odaklamıştır. Dinamik bir şekilde gelişen toplum yapısına ayak uydurmak zorunda olan firmaların bu yöntemi benimseyip uygulamaları kaçınılmazdır. Şayet sadece geleneksel pazarlama yöntemleriyle geniş kitlelere hitap edilemeyeceği, hitap edilse dahi geri dönüşümünün oranlarının saptanamayacağı aşikardır. Tam da bu noktada e-mail pazarlama yöntemleri firmaların yararına bir yöntem olarak göze batmaktadır.

Firmalar açısında çok büyük önem arz eden e-mail pazarlama yönteminin firmalara sunduğu en büyük avantajlardan birisi ekonomik olmasıdır. Firmaların hem zamandan hem de ekonomik açıdan tasarruf etmelerini sağlayarak onların kaliteli ürün üretmelerine olanak sağlamaktadır. Bu durum kaliteli ürün ihtiyacı duyan müşteriler açısından son derece önemlidir.

E-mail hesabı bulunan herkes çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla belirli periyotlarda e-maillerini kontrol etmek durumundadır. Herhangi bir firmanın veri tabanına e-mail adresleri kayıtlı ise o firma tarafından güncel ürünlerin tanıtımlarını, fiyatlarını ve kampanyalarını takip etme olanağına sahip olurlar. Belki bir dergi köşesinde ya da radyoda aynı tanıtımlara denk gelme olasılıkları vardır. Ama bu olasılık müşterilerin o tanıtımı dikkate alarak öğrendikleri anlamına gelmez. Fakat e-mail pazarlama yöntemi sayesinde müşteriler, gelen kutularını kontrol ettikleri anda o ürünün tanıtımıyla karşılaşırlar.

Hem firmalar hem de müşteriler açısından önemli olan e-mail pazarlama günümüzde pazarlama tekniklerinin ulaştığı son noktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.