Makale Paketleri » Makale Siparişi » Makale Sözlük » Makale Nasıl Yazılır? Makale Nedir?

Makale nedir?

Bir görüş ve düşünceyi savunmak, yeni düşünceler ortaya atmak, bir bilgiyi okuyucuya aktarmak amacıyla yazılan yazılardır. Bu yazılarda kanıtlara ve bilimsel sonuçlara yer verilir. Yazar aktardığı bilgiyi ya da savunduğu fikri delillerle kanıtlamak zorundadır. Her konuda yazılabilir. Genellikle gazete ve dergilerde yayınlanır. Gazetelerin artık internet ortamında yayımlanmasıyla birlikte makaleler internette sıkça rastlanan yazılar olmuşlardır.

Makale Nasıl Yazılır?

Makale yazmaya başlamadan önce konu belirlenir. Seçeceğiniz konu insanları ilgilendiren, problemlerini dile getiren ve zamanla eskimeyecek bir konu olmalı. Aksi halde yazacağınız makale, sayıca az bir kitle tarafından okunacaktır. Bu nedenle konu seçiminde uzun süre düşünmeli ve titiz olmalısınız.Konuyu belirledikten sonra kitaplardan, dergilerden, internetten araştırma yapılmaya başlanmalıdır. Kendi fikirlerinizin üzerine yaptığınız bu araştırmaları katmalı ve deliller bulmalısınız.

Makalenin başlığı son derece önemlidir. Başlık ilgi çekici olmalıdır. Okuyucu bir gazeteyi eline aldığında ya da internette makale araştırdığında çok sayıda makale ile karşılaşacaktır. İlk olaraktan başlıklara göz atacaktır.
Makaleyi yazarken yazım kurallarına dikkat etmelisiniz.

Şimdi makalemizi yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle makalenin planı belirlenir. Yazacağımız yazılar belli bir plan içerisinde yürümelidir. Bir fikri savunurken diğer fikre geçip geri dönmek olmaz. Makalemizi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayıracağız.

Giriş bölümü, makalenin kısa bir özeti gibidir. Makalenin en kısa bölümüdür. Savunduğumuz düşüncelerin neler olduğunu, verilen bilgilerin bize neler kazandıracağı hakkında kısaca anekdotlar paylaşılır. Bu bölüm yazarın şahsi görüşlerinden oluşur. Giriş bölümü, yazının başlığı gibi ilgi çekici olmalıdır. Okuyucu giriş bölümünü okuyup beğenirse yazının kalan kısmını da okur.

Gelişme bölümü, giriş bölümünde bahsedilen konunun genişçe açıklandığı bölümdür. Delillerin paylaşıldığı bölümdür. Yazar bir düşünceyi kanıtlarıyla beraber savunur, karşıt düşünceleri ise yine kanıt ve belgelerle çürütmeye çalışır. Yazar topyekün kendi düşüncesini savunur, okuyucusunu ikna etmeye çalışır. Bu yüzden belgelerin inandırıcılık gücü önemlidir.

Sonuç Bölümü, yazarın anlattığı konunun kısaca bir özetinden oluşur. Savunduğu düşünceyi tekrardan yineler. Konunun bir sonuca varıldığı bölümdür.

Makaleler emek verilerek, bin bir titizlikle yazılan yazılardır. Konusuna göre az ya da çok araştırma yapılır. Bütün bunlar zaman isteyen bir süreçtir. Tüm bu zahmetin nedeni okuyucuya en iyisini verebilme isteğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.