Makale Paketleri » Makale Siparişi » Makale Sözlük » Makale Türleri ve Temsilcileri, Gazete ve Dergi Makaleleri

Makaleler ilk olarak gazetelerde kendine yer bulmuştur. Batıda çok eski yıllarda yazılmaya başlanmış, bize ise Tanzimat döneminde ulaşmıştır. İlk yerli makalemiz Şinasi tarafından 1860 yılında “Tercüman-i Ahval Mukaddimesi” adı altında Tercüman-i Ahval gazetesinde yayımlanmıştır. Bu eser batıdaki örnekleri gibi çağdaş ve modern değildi. Bu dönemde ve bundan sonra gelen dönemlerde Osmanlı Devletinin sorunları ön plana çıktığı için yazılan makalelerde eleştirisel özellik ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle gerçek anlamda makalenin yazımı cumhuriyet dönemine denk gelmektedir.

Makale türünün en önemli temsilcileri Ziya Paşa, Peyami Safa, Ahmet Mithat Efendi, Refik Halit Karay, Yaşar Nabi, Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Yakup Kadri’dir.Makaleler düşünce yazılarının en zor olanlarıdır. Bir makalede savunduğunuz fikri belgelerle kanıtlamak zorundasınız ve kullandığınız dil her kesime hitap etmelidir. Fazlaca samimiyet içermez, ciddi olarak yazılır. Tüm bunlara rağmen makale bir konu üzerinde durulduğu için az sayıda bir kitle tarafından okunmaktadır.

Makalede yazar, bilginin üzerine kendi yorumunu katar, düşüncelerini aktarır. Bu bilginin doğruluğunu da kanıtlarla pekiştirir. Bu sayede okuyucunun ikna olmasını sağlar.

Makale yazılarında kesin ifadelere yer verilir, deyimler ve sözcükler iyi seçilir.

Makaleler çok kısa ya da çok uzun yazılar değildir. Ele alınan konuya göre uzunluğu değişebilir. Makale konuları daha çok güncel olaylardan yola çıkılarak yazılır.

Makale yazarı ise kendi alanında uzman ve geniş bir kelime haznesine sahiptir. Kendi düşüncesini savunurken karşı düşünceye kanıtsız olarak yanlış hükmü giydirmez. Tarafsızdır. Geniş bir kültüre sahiptir ve dili iyi kullanır.

Makaleler bilimsel araştırmaların artmasıyla birlikte dergi ve gazetelerde sıkça yayımlanan yazılar olmuştur. Günümüzde ise internet ortamına da geçiş yapmıştır.

Gazete Makaleleri: Gazetelerde köşe yazısı olarak bilinen makaledirler. Bilgi ve yazarın yorumlarını içerir. Bu türdeki yazılarda fikri belgelerle kanıtlama olayı çok daha azdır. Bilimsellikten uzak olabilir. Genelde kısadır.

Eğer bu yazılar gazetenin ilk sayfasında yer alıp gazetenin fikir, görüş yapısını ele alıyorsa buna başmakale denir. Bu makaleyi yazan yazara da başyazar denmektedir.

Dergi Makaleleri: Gazete makalelerine göre daha çok kanıt ortaya koyar. Konuyu derinlemesine işler ve genelde uzundur. Akademik konular dergi makalelerinin konusunu oluşturmaktadır ve bu konular hakkında yazmak uzmanlık gerektirir. Bilimsel ve genel makale olarak ikiye ayırabiliriz.

Günümüzde gazete ve dergi makalelerinin dışında internet makaleleri de fazlaca okunmaktadırlar. Bu makalelere müzik, video, resim gibi görsel ve işitsel malzemeler eklenebilmektedir.

One comment on “Makale Türleri ve Temsilcileri, Gazete ve Dergi Makaleleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.